Workshop digitaal visualiseren voor theater

wysiwyg rendering van theatervoorstelling Floriaan Ganzevoort

Lichtontwerper Floriaan Ganzevoort van deTheatermachine geeft een workshop van drie avonden over het digitaal visualiseren voor theater. Hoe pas je Wysiwyg toe in je ontwerp proces? Hoe gebruik je deze visuele interpretaties naar je opdrachtgever toe?

In de theaterwereld zien we de trend dat de tijd voor montage en opbouw steeds verder afneemt. Voor een deel heeft dit te maken met kostenbesparing. Door de korte montagetijd wordt vaak een gedeelte van de uitvoering van tevoren digitaal uitgewerkt. Dit vraagt van de ontwerper dat hij in staat is zijn ideeën voor zijn ontwerp visueel inzichtelijk te maken. In deze workshop wordt er ingezoomd op de verschillende manieren waarop je dit kan doen.

De workshop valt uiteen in drie delen, die plaatsvinden op drie achtereenvolgende maandagen. De drie delen zijn bedacht in samenhang, maar kunnen ook los worden gevolgd.

  1. Maandag 13 maart (19.30 -22.30 uur) - Introductie in de visualisatie
  2. Maandag 20 maart (19.30 -22.30 uur) - Introductie in het programma Wysiswyg
  3. Maandag 27 maart (19.30 -22.30 uur) - Maken en presenteren van een showcase.

Locatie iLo; aantal deelnemers max 12, 3 x 3 uur op 13 - 20 -27 mrt van 19:30 - 22:30 uur.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor lichtontwerpers en vormgevers, jong of oud, die werkzaam zijn in het gebied van vormgeving voor theater of evenementen. Ervaring met Wysiwyg is niet verreist. We hebben ook een aantal plaatsen voor studenten in dit vakgebied.

Aanmelding & kosten

Aanmelden of vragen voor deze workshop graag per email via floriaan(at)lichtontwerpen.nl. Kosten voor de workshop zijn 75,- € per workshop avond of 150,- € voor de drie avonden samen, exclusief B.T.W. inclusief thee & koffie. Je ontvangt van tevoren een factuur.

Workshopleider Floriaan Ganzevoort

Floriaan Ganzevoort (Theatermachine) is lichtontwerper voor theater, muziek, dans en ruimtes. Hij studeerde af als Theaterwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘Licht als dramaturgisch middel’. Vanaf 2000 maakt Floriaan voor diverse gezelschappen lichtontwerpen. Door zijn dramaturgische achtergrond is het licht dat hij ontwerpt altijd sterk verbonden met de inhoud van de voorstelling. Als lichtontwerper werkte Floriaan onder meer voor, Emio Greco|PC ,  De Nederlandse Opera en de Nationale Reisopera, Springdance Festival, De Toneelmakerij, Anouk van Dijk, Nederlands Blazers Ensemble, Merlijn Twaalfhoven en het Asko|Schönberg Ensemble.

Avond 1 - Introductie in de visualisatie

Sinds er voorstellingen en films worden voorbereid wordt er gebruik gemaakt van enige vorm van visualisatie. De meest bekende daarvan zijn misschien wel het storyboard en de maquette. Maar ook veel van wat er op de achterkant van bierviltjes uitgroeit tot een ontwerp is een vorm van visualisatie. Een groot deel van de visualisaties is erop gericht om een idee over te brengen aan iemand anders. Dit kan zijn voor creatieve uitwisseling, maar ook later in het proces, als het decor moet worden gebouwd of het licht moet worden ingehangen. De volledige term is pre-visualisatie. Een beeld vormgeven en uitdenken voordat het er daadwerkelijk is. In dit eerste deel wordt ingegaan op alle vormen van visualisatie en waar het voor kan worden ingezet.

Avond 2 - Introductie in het programma Wysiwyg

Een van de meest gebruikte programma’s om licht te pre-visualiseren is het programma Wysiwyg. Wat in de architectuur al een tijdje kan, is voor licht relatief nieuw. Het is te danken aan de games-industrie dat grafische kaarten en software steeds beter met licht kunnen omgaan. Het is nu mogelijk om zaken als reflectie en absorberen en materialen zodanig snel te berekenen dat je geen specialist meer hoeft te zijn om een grafische weergave te interpreteren. In dit deel van de workshop maak je kennis met het programma, maar komen ook een aantal tips-and-tricks voorbij voor de gebruiker die al iets meer bekend is met dit of andere visualisatiepakketten.

Avond 3 -  Het maken en presenteren van een showcase

Je kunt visualisaties indelen in grofweg drie categorieën. Ten eerste is er het virtuele laboratorium, daarnaast de praktische voorbereiding en tot slot het uitwisselen van ideeën en plannen. Voor dat laatste is het niet noodzakelijk om een hyperrealistische pre-visualisatie te kunnen produceren, maar is het vooral de combinatie van de visualisatie en de presentatie die belangrijk is. De volgorde van de beelden die je laat zien, wanneer je ze laat zien, hoe lang je ze laat zien en of ze al dan niet moeten bewegen, kan een pitch maken of breken. Aan de hand van een showcase en met behulp van alle mogelijke beschikbare middelen wordt in dit deel van de workshop onder begeleiding de presentatie van een showcase voorbereid. Basiskennis van het programma wysiwyg is vereist (de kennis uit het tweede deel van de workshop zou moeten volstaan).

Na afloop van de avonden ontvangt de deelnemer een syllabus.