Coaching

Geen opleiding maar coaching

Met coaching biedt het iLo een informele maar gedegen manier van begeleiding tijdens leer- en ervaringsprocessen van professionalisering en specialisatie in de eigen beroepspraktijk. Een goed lichtplan ontstaat uit een integrale visie op ruimtelijkheid, esthetiek, dramaturgie, psychologie en omgeving. Er is geen opleiding die de ontwikkeling van dit jonge vak vanuit het artistieke perspectief en de kunst aan de orde stelt. Het iLo biedt coaching aan professionals voor wie licht het bindende element is en die zich op zeer uiteenlopende 'podia', manifesteren.

Tweejarig coachingstraject 

Het iLo biedt coaching aan lichtprofessionals uit verschillende dicipines. Door individuele coaching op eigen werk, door gezamenlijke analyse en debat, door zelf geïnitieerde onderzoeksprojekten en door samenwerkingen worden deelnemers geïnspireerd en uitgedaagd een eigenzinnige artistieke visie te ontwikkelen. Dat kan alleen in combinatie met een eigen beroepspraktijk.
uitleg 2 jarig traject

"After over two years of looking, thinking, listening, watching, reading, talking, making and doing, I have come to an end of my traject with the iLo. It has been an invaluable process for me and I have used my time here to discover and develop my own lighting ‘beelden taal’ and approach to light design."

Vinny Jones

iLo light-traject

Er zijn professionals die niet onmiddellijk een 2-jarige verbintenis voor coaching kunnen of willen aangaan. Daarom bieden we  een ‘light-traject’ van 3 maanden aan. (uit te breiden tot 6 maanden) Dit sluit aan bij de vraag die ons van verschillende richtingen heeft bereikt om een kortere variant van het 2-jarig coachingstraject te starten. Het ontwikkelen van eigen projecten en onderzoeksvragen ivm je eigen artistieke ontwikkeling en verdieping is best moeilijk. Het iLo light-traject biedt de mogelijkheid om in de praktijk te ervaren wat het iLo kan betekenen voor je ontwerppraktijk. 

 

iLo Laboratorium

Experimenteren is noodzakelijk om tot inzicht te komen. Het is mogelijk om korte onderzoeksprojecten uit te voeren in een van onze schaaltheaters met ondersteuning van het iLo. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een eigen onderzoeksvraag formuleert. Werken in het laboratorium is zeer geschikt voor kunstenaars, ontwerpers en (interieur)architecten die licht willen integreren in hun werk.