iLo light-traject

start 3 maanden traject op 16 september 2013

Voor professionals die niet onmiddellijk een 2-jarige verbintenis kunnen of willen aangaan bieden we een ‘light'-traject van minaal 3 maanden tot een halfjaar aan. Het light-traject moet gezien worden als een gericht zelfstandig traject waarin verdieping gezocht wordt in een specifiek onderdeel van de eigen praktijk. Een deelnemer heeft praktijkervaring op het gebied van lichtontwerpen  of vormgeving zoals bijvoorbeeld interieurontwerp, productdesign, fotografie. Er zijn veel beroepen waarin licht-gerelateerde vraagstukken aan de orde zijn. De vraag naar expertise op lichtgebied in vormgeving vraagstukken willen we met het light-traject ook ondersteunen.

Het  ‘light’-traject legt de nadruk op:

 • Inspiratie, hoe blijf je jezelf opladen en vernieuwen

 • Beter inzicht in het eigen ontwerpproces

 • Aandacht aan het presenteren van concepten en portfolio

 • Begeleiding van een eigen kort onderzoek, de presentatie en het verslag daarvan

 • Kennismaking met de verschillende disciplines van het vak lichtontwerpen

samengesteld pakket ziet er als volgt uit:

 • ILo-light deelnemers komen bijeen op de wekelijkse maandag bijeenkomsten en doen mee aan het programma van expertgesprekken, peer-to-peer presentaties en 1-dags workshops,
 • Elke maand kunnen zij een individueel gesprek voeren met een coach over hun vragen en de voortgang,
 • Zij presenteren hun projecten en onderzoek in de groep,
 • Het gebruik van de bureauruimte en schaaltheaters is beperkt tot maandagen,
 • Buiten de maandagen kunnen afspraken gemaakt worden over het gebruik van de schaaltheaters tegen vergoeding,
 • Deelnemers doen één concreet en in de tijd beperkt onderzoek,
 • Deelname aan excursies, activiteiten buiten de maandagen en ook reiskosten zijn niet inbegrepen,
 • Deelnemers ontvangen 40% korting op workshops of symposia die door het iLo worden georganiseerd welke plaatsvinden binnen de periode van deelname,
 • Het iLo light-traject kent een vaste periode.
   

Kosten en toelating

Het Light-traject kost €480,- per maand ex BTW. Indien een deelnemer financiële ondersteuning wil aanvragen en daarbij hulp nodig heeft vanuit het iLo brengt het iLo een extra startbijdrage van €250,- ex btw in rekening.

De deelnemer stuurt een portfolio en CV naar het iLo en beschrijft daarin waarom hij/zij wil deelnemen aan het iLo light-traject. Hierbij dienen de volgende 3 vragen beantwoord te worden:

 • waar sta je nu, wat doe je nu.
 • wat creëert jou vraag naar verdieping in licht of lichtontwerpen in relatie tot je werkervaring van de laatste jaren.
 • wat is je kernvraag op lichtgebied en waarom is dat belangrijk in je huidige werk en je artistieke ontwikkeling in je vak.

Voor meer informatie over het iLo light-traject kun je kontakt opnemen met Isabel Nielen, te bereiken via Isabel@lichtontwerpen.nl of via mob-06-42121962

'Never fear shadows, it simply means there is a light shining nearby'

 

Geen opleiding maar coaching

Met coaching biedt het iLo een informele maar gedegen manier van begeleiding tijdens leer- en ervaringsprocessen van professionalisering en specialisatie in de eigen beroepspraktijk. Een goed lichtplan ontstaat uit een integrale visie op ruimtelijkheid, esthetiek, dramaturgie, psychologie en omgeving. Er is geen opleiding die de ontwikkeling van dit jonge vak vanuit het artistieke perspectief en de kunst aan de orde stelt. Het iLo biedt coaching aan professionals voor wie licht het bindende element is en die zich op zeer uiteenlopende 'podia', manifesteren.