Voorwaarden

Het instituut Lichtontwerpen is geen 'school', maar zet zich in om de professionaliteit van lichtontwerpers te vergroten. Deelnemers aan coaching en andere activiteiten hebben daarmee een grote eigen verantwoordelijkheid.

Geboden activiteiten zijn expertgesprekken, studiedagen met een specifiek thema, workshops, lezingen, onderzoek en excursies. Het formuleren van onderzoeksdoelen, het maken en presenteren van voorstellen, ideeën en eigen werk maken ook onderdeel uit van de coaching. Coachees houden een weblog bij.

We leggen de lat hoog en eisen dat ook van onze deelnemers. Op die manier ontstaat een professionele omgeving waarin discussie op hoog niveau plaatsvindt over artistieke en praktische onderwerpen die met het werk en met licht in het bijzonder te maken hebben.
De mogelijkheid tot sparren is een waardevolle omgeving voor lichtontwerpers, die als solist binnen een artistiek team moeten werken. Er is tenslotte maar één lichtontwerper in een project.