Missie instituut Lichtontwerpen

-instituut Lichtontwerpen (iLo) is een organisatie die het lichtontwerpen artistiek en inhoudelijk ontwikkelt en beschouwt.

-iLo beweegt zich op het gebied van kunst, toegepaste kunst, techniek, en maatschappij. In architectuur, theater, musea en openbare ruimte. We bundelen de expertise, de kennis, het netwerk en de vraag uit deze verschillende toepassingsgebieden. Zo ontwikkelen we het vakgebied lichtontwerpen.

-iLo stelt zich ten doel het vakgebied van lichtontwerpen te verdiepen en te verbreden, te stimuleren en te bekritiseren, te professionaliseren en te herbezien, en te internationaliseren.

Wat we doen
-Het iLo begeleidt professionele, talentvolle, startende lichtontwerpers in een coachingstraject naar een zelfstandige praktijk. Door individuele coaching van het eigen werk, door gezamenlijke analyse en debat, door het ontwikkelen van eigen projekten en samenwerkingen worden deelnemers geïnspireerd en uitgedaagd tot een eigenzinnige artistieke visie. Op informele manier wordt gewerkt aan het formuleren en presenteren van hun werk, en aan andere vaardigheden die een zelfstandig lichtontwerper nodig heeft.

-Voor zowel coachingsdeelnemers, professionals als anderszins geïnteresseerden worden workshops, lezingen en seminars georganiseerd. Tevens worden nieuwe technieken onderzocht, uitgeprobeerd en besproken in een fysieke laboratorium setting, evenals nieuwe toepassingen van licht.

-Het instituut Lichtontwerpen zet zich in voor de emancipatie en promotie van het vak, en biedt lichtontwerpers een plek voor onderzoek. Daarbij initieert iLo de ontwikkeling van netwerken op zowel lokaal als internationaal niveau.