Voor opdrachtgevers

Het is bepaald niet eenvoudig om als opdrachtgever of samenwerkingspartner een goed beeld te vormen van het ontwerp dat de lichtontwerper voor ogen staat. Licht is heel abstract als het niet bestaat. Presentatie en communicatie zijn dus belangrijke onderdelen van het vak. Ontwikkeling van de vaardigheden daarvoor bij ontwerpers, maar ook bij opdrachtgevers, artistieke partners en recensenten is een speerpunt van het iLo. Verhoging van de professionaliteit in het vak èn in opdrachtgeverschap is het doel.

Het moment in een proces waarop een opdrachtgever een lichtontwerper ‘inzet’ is een belangrijk issue: het maakt een groot verschil als de lichtontwerper op het laatste moment ‘de plaatjes mag inkleuren’, of wanneer hij van meet af aan betrokken is bij het artistieke proces.

iLo wil graag betrokken worden bij projecten waar de deelnemers als stage of als lichtontwerper aan mee kunnen werken. Wanneer u als opdrachtgever mogelijkheden ziet daar invulling aan te geven vragen wij u contact met ons op te nemen.

Ook initieren wij zelf projecten om het vak te promoten en ons zelf in de schijnwerpers te zetten. U kunt daar partner in zijn door uw project door ons (tijdelijk) te laten uitlichten.

Workshops met andere instituten en opleidingen worden al langer verzorgd, oa bij het Frank Mohr instituut, DasArts, ArtEz, Vocaal Laboratorium en meer. Dit blijven we doen en we kunnen dat steeds beter faciliteren.