Projecten

Lichtontwerp en bijzondere projecten voor architectuur, publieke ruimte, musea en theater. 

Een pool aan ontwerptalent

Het iLo heeft een pool aan ontwerptalent onder zijn bereik. Deelnemers aan het coachingstraject zijn professionele lichtontwerpers. Deze expertise op het gebied van architectuur, interieur, musea, theater en publieke ruimte, is beschikbaar voor projecten en opdrachten. Het werkveld van de deelnemers is heel breed vertegenwoordigd en het iLo kan zich met deze projecten ontwikkelen en profileren. Elke opdracht heeft een educatieve kwaliteit door  analyse en research en het iLo heeft een zakelijke kant om zijn idealisme te kunnen blijven uitdragen.

Ontwerpend onderzoek en lichtinnovatie

In toenemende mate is in opdrachten en projecten de vraag besloten om een maatschappelijk probleem innovatief op te lossen zoals dat bijvoorbeeld met behulp van licht zou kunnen. Het iLo heeft alle tools in huis om nieuwe lichtconcepten te ontwikkelen die niet alleen afgestemd zijn op de ruimte maar ook in een economische, sociale en/of maatschappelijke context vallen.
Veiligheid, welzijn en duurzaamheid zijn samen met energiebesparing onderwerpen waarin licht een belangrijk maatschappelijk aandeel heeft. De lichtontwerpers van iLo verhouden zich daar actief en bewust toe.

 

" Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie."

Carl Gustav Jung