Start 1 januari 2021 bij Prins Bernhard Cultuurfonds

Henk van der Geest (1952-2019) was een lichtontwerper die zich hard maakte voor de ontwikkeling van het vak lichtontwerpen als artistieke discipline. Hij richtte het Instituut Lichtontwerpen (iLo) op. Zijn credo, ook voor het fonds, is dat niet de techniek, maar de artistieke en/of inhoudelijke visie uitgangspunt is voor lichtplannen of belichting van (muziek)theatervoorstellingen en concerten, tentoonstellingen en exposities, gebouwen en (openbare) ruimtes. Het fonds beoogt ontwerpers, belichters en creatieve makers te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling en visie op het vak.

Aanvragen kunnen jaarlijks eenmalig worden ingediend tussen 1 februari en 1 april. Het beschikbare budget bedraagt € 15.000,- per jaar, voor naar verwachting twee tot vijf aanvragers.

Meer informatie

De dag van het Licht #1

Op vrijdag 1 februari 2019 organiseerde het iLo de dag van het Licht #1. Deze dag had als thema Lichtontwerp voor theater.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws