Kennis delen

Het iLo is een platform waarin kennisuitwisseling centraal staat. Het iLo kan individuele coaching, workshops of expert-gesprekken organiseren. Dit gebeurt vanuit individuele vragen vanuit het veld of op het initiatief vanuit het kernteam van het ILO. Per activiteit bekijken we op welke locatie deze zou kunnen plaatsvinden.

We manifesteren ons op het gebied van theaterverlichting, museumverlichting, architectuur verlichting en led technologie. We stellen altijd de artistieke toepassing centraal. Sinds 1 jan 2018 heeft het iLo geen vaste lokatie meer.

Wij hopen dat iedereen die daar behoefte aan heeft de weg naar iLo blijft vinden, ook nu wij wat meer in de schaduw gaan staan. Daarbij is het van belang te weten dat deze groep lichtontwerpers bereid is om het vak voor en door professionals verder uit te blijven dragen.

 

Symposium De kracht van Licht

Symposium De kracht van Licht

Laboratorium

Per 1 jan 2018 heeft het iLo geen vaste lokatie meer. het Steve Kemp 1:4 schaaltheater is verhuisd naar BEO TREKWERK in Weesp. Het zal daar opnieuw in gebruik worden genomen. Het Schaaltheater blijft toegankelijk voor onderzoek en experiment. 

Zodra het schaaltheater weer actief gebruikt kan worden laten wij dat weten. 

Experimenteren is noodzakelijk om tot inzicht te komen. Het is mogelijk om korte onderzoeksprojecten uit te voeren. Werken in het laboratorium is zeer geschikt voor kunstenaars, ontwerpers en (interieur)architecten die licht willen integreren in hun werk.