Innovatie Netwerkborrel

Innovatie Netwerkborrel

 

Instituut lichtontwerpen (iLo) is in 2007 opgericht door lichtontwerper Henk van der Geest. Het iLo wil de kwaliteit van het vak lichtontwerpen stimuleren. Bij alle activiteiten die het iLo onderneemt staat open kennisuitwisseling centraal.

NA 10 JAAR VERDER

iLo heeft in haar 10 jarig bestaan veel succes gehad!  Vanaf het prille begin bood iLo een twee-jarig coachingstraject voor zich ontwikkelende lichtontwerpers. Daarnaast organiseerde iLo een niet uitputtende reeks workshops, expertmeetings en andere activiteiten, die de deelnemers, maar ook de vele gasten hebben geïnspireerd en nieuwe inzichten gegeven. Alle deelnemers van de coachingstrajecten hebben stuk voor stuk belangrijke stappen gemaakt in hun carrière.

KENNIS PLATFORM

Het iLo gaat vanaf 1 jan 2018 verder als platform voor lichtontwerp zonder eigen lokatie. Het 1 op 4 Steve Kemp schaaltheater gaat terug naar zijn roots, naar Beo/Trekwerk in Weesp. Ook daar blijft het mogelijk het schaaltheater te gebruiken voor research, workshops en testopstellingen.

De mogelijkheid om workshops, expert meetings en excursies te initiëren en te organiseren blijft bestaan. We zullen voor die verschillende activiteiten de ruimte zoeken die daarvoor het meest geschikt is.

Kernteam

Rond iLo heeft zich een kernteam gevormd bestaande uit ondergetekenden Isabel Nielen en Henk van der Geest met Maarten Warmerdam, Wijnand van der Horst en Bastiaan Schoof. Zij kunnen openbare activiteiten ontplooien en ondersteunen, maar dat kan ook vanuit input uit het veld, echter (voorlopig) zonder middelen of productie potentieel.

Dat praktische academische exercities op lichtgebied een plaats moeten blijven vinden, betekent dat coaching van praktiserende ontwerpers in de toekomst ongetwijfeld noodzakelijk blijft. Evenals kennisontwikkeling en het professionele discours in het kader van ‘long life learning’.

 

Kernteam

 

Henk van der Geest

Henk van der Geest.jpg

HENK VAN DER GEEST is initiatiefnemer en directeur van het instituut Lichtontwerpen. Hij maakt al ruim 30 jaar lichtontwerpen in vele kunstdisciplines: architectuur, theater, musea en openbare ruimten. "Na het maken van vele lichtontwerpen, het begeleiden van stagiares op mijn bureau en lesgeven in verschillende omgevingen vind ik het tijd om me meer gericht in te zetten voor verdere professionalisering van het vak. Technische cursussen zijn niet waar het mij om gaat maar juist om de inhoudelijke taal van licht. Uitstraling, beleving, een gevoel van welbehagen en veiligheid zijn belangrijk in het hedendaagse publieke domein. Daarom baseer ik mijn lichtplannen op een esthetische én psychologische visie."

Isabel Nielen

Isabel Nielen.jpg

Al vanaf 2007 ben ik betrokken bij het iLo. Eerst als coordinator en in de loop der jaren ook al coach. Vanuit een achtergrond in de beeldende kunst werkte ik vele jaren als lichtontwerper en technicus voor theatergezelschappen, binnen en buiten reguliere podia. Locatietheater werd mijn specialisatie en ik was jarenlang freelance lichtontwerper bij Dogtroep. Sinds 2007 heeft mijn werkveld zich uitgebreid naar architectuur, musea en publieke ruimte. Van 2012 -2014 heb ik meegewerkt aan het Amsterdam Light festival(ALF). Sinds 1 jan 2012 ben ik als zelfstandig lichtontwerper werkzaam onder de naam Isabel Nielen Lichtontwerp. Inmiddels ben ik per 1 sept 2016 deel van de Theatermachine. 

Wijnand van der Horst

Wijnand van der Horst.png

Ik ben Wijnand van der Horst, lichtontwerper en sinds september 2015 aangesloten bij het iLo. Met mijn praktische achtergrond en de vaardigheid techniek en ideeën samen te kunnen smelten ben ik een goede aanvulling van het team. Met veel plezier heb ik hiervoor jaren gewerkt bij de afdeling belichting in het Muziektheater te Amsterdam en daar alles gedaan wat ik maar kon doen. In september 2014 heb ik uiteindelijk gekozen voor een bestaan als freelance lichtontwerper. Altijd al ben ik door licht gefascineerd geweest met zijn mogelijkheden en zijn uitwerking op de mens. In mijn jeugd was ik al licht aan het onderzoeken en was bezig met zelfgemaakte maar levensgevaarlijke dimmers en lichteffecten. Verblindend en veel moest het. Nu als ontwerper ben ik een luisteraar en komt mijn werk voort uit associatie, emotie en ritme. Ik probeer een verband te creëren tussen mij als ontwerper en de essentie van het onderwerp. Creatief zijn en buiten de kaders denken. Mijn eigen visie in beeldtaal omvormen wat uiteindelijk leidt tot een praktisch lichtontwerp. Empathie is voor mij de sleutel in het ontwerpproces.

 

Maarten Warmerdam

Maarten Warmerdam.jpg

Maarten Warmerdam studeerde in 2006 af aan de theaterschool van Amsterdam. Hij is als lichtontwerper in theater actief in disciplines als opera, toneel, muziektheater, moderne muziek en jocatietheater. Ruimte en de transformatie van de ruimte met licht staan vaak centraal in zijn werk. Binnen zijn ontwerpen maakt hij heldere keuzes om zo de essentie te vatten en zeggingskracht van het lichtontwerp te vergroten. De perceptie van licht en de manier waarop licht onze waarneming beïnvloedt, is wat Maarten fascineert.

Hij werkte samen met Saskia Boddeke en Peter Greenaway aan de installatie ‘Midzomerdag 1680’ op de locatie kasteel Amerongen. Voor Swarovski maakte hij met Floriaan Ganzevoort het lichtontwerp voor de parkuitbreiding ‘Crystal Cloud’. 

In het theater werkte Maarten voor verschillende productiehuizen, componisten en regisseurs  zoals Orkater, Opéra de Lille, De Munt | La Monnaie in Brussel, Holland Opera, Hollands Diep, Louis Andriessen, Guy Cassiers, Jonathan Dove, Heiner Goebbels, Joke Hoolboom, Cilia Hogerzeil, Sjaron Minailo, Matthias Mooij, Marcel Sijm en Karlheinz Stockhausen.

Bastiaan Schoof

Schermafbeelding 2018-01-31 om 15.19.30.png

Bastiaan Schoof is belichter, lid van het artistiek team van Amsterdam Light Festival en docent licht op de de AHK, academie voor Theater en Dans. Tevens is hij is redacteur van het vakblad Zichtlijnen en lid van de redactie. Hij heeft zo’n 25 jaar ervaring met licht en belichten op een breed gebied, dat zich uitstrekt van theaterlicht tot licht in de openbare ruimte. 

 
iu.png

ANBI informatie

- naam: stichting instituut Lichtontwerpen

contactgegevens
Stichting Instituut Lichtontwerpen
Willem de Zwijgerlaan 89
1056 JH  Amsterdam
info@lichtontwerpen.nl
www.lichtontwerpen.nl

RSIN: fiscaal nummer 8157.56.252.B.01

- bestuur
2007 > directeur-bestuurder H.J. van der Geest
2014 >directeur-bestuurder I. Nielen

- beleidsplan > zie bijlagen
Het iLo wil de kwaliteit van het vak lichtontwerpen stimuleren. Bij alle activiteiten die het iLo onderneemt staat open kennisuitwisseling centraal.

- beloningsbeleid
Voor het besturen van de stichting wordt geen vergoeding betaald. Wanneer van reizen sprake is kan hiervoor een gevraagde vergoeding gegeven worden.

Aan uitgenodigde experts incl directie wordt een vergoeding betaald voor activiteiten die door hem/haar begeleid en/of uitgevoerd zijn naar rato van de inkomsten.

- doelstelling
Het iLo wil het vak lichtontwerpen en de professionele beoefenaren daarvan met activiteiten ondersteunen met debat, discussie en kennisoverdracht.

Lichtontwerpen wordt vanuit de culturele en artistiek/creatieve kant benaderd op het gebied van theater, architectuur, lichtkunst, musea en licht in de openbare ruimte.

Workshops en expertgesprekken worden georganiseerd en studiereizen ondernomen. Het instituut ontwikkelt zich ook internationaal en geeft veel workshops in het buitenland.
Het iLo biedt coaching en ondersteuning aan lichtontwerpers, designers en kunstenaars in hun artistieke ontwikkeling en of onderzoek vragen.

Het iLo heeft 2 schaaltheaters die zeer geschikt zijn voor onderwijs en ook voor fundamenteel en toegepast onderzoek naar de werking en het ervaren van licht. Alleen praten over licht is niet genoeg, de dynamiek van licht moet ook ervaren worden. Experimenteren is noodzakelijk om tot inzicht te komen.

- verslag van de uitgeoefende activiteiten

> zie onderwerpen op deze website en bijlagen

- financiële verantwoording > zie bijlagen