ILO platform voor lichtontwerpers

Instituut lichtontwerpen (iLo) is in 2007 opgericht door lichtontwerper Henk van der Geest. Het iLo wil de kwaliteit van het vak lichtontwerpen stimuleren. Bij alle activiteiten die het iLo onderneemt staat open kennisuitwisseling, onderzoek en stimulering van het vak lichtontwerpen centraal.

Het iLo wil de kwaliteit van lichtontwerpen verhogen en het maatschappelijk bewustzijn over het gebruik van licht in de publieke ruimte stimuleren. Het iLo wil een plek zijn waar je kritische vragen kan en mag stellen, waar lichtontwerpers, fabrikanten, leveranciers en opdrachtgevers, architecten en vormgevers kennis uitwisselen, ontmoeten en leren.

Waar architectuur en ontwerpen met daglicht al een eeuwenoude traditie en opleiding kent, heeft ontwerp met kunstlicht nog een jonge traditie. In de snelle en voortdurende ontwikkelingen in lichttechnologie, zijn creatieve onafhankelijke lichtontwerpers meer dan ooit nodig om de toepassing van licht op een verantwoorde manier vorm te geven. De focus ligt op de creatieve, artistieke conceptontwikkeling van lichtontwerp voor theater, architectuur en vormgeving.

 
ili-innovatie-netwerk-borrel-IMG_7752.jpg

Innovatie netwerkborrel

Nieuwe materialen uitproberen

 

KENNIS PLATFORM

Het iLo is een plek waar je vragen kunt stellen en onderzoek kan doen zonder afgerekend te worden. Dit is voor ons een belangrijk aspect, kennisoverdracht en kennis-delen gaat niet zonder vertrouwen. Je kunt pas zaken bijleren als je toe kan geven dat je dingen niet weet. In de professionele praktijk kan dat vaak niet.

Lichtontwerp en de kwaliteit van het licht wordt niet vaak publiekelijk aan de orde gesteld. Licht is niet alleen de techniek van lichtopbrengst en energiezuinigheid. Licht is ook beleving. Het werkt in op al onze zintuigen en creëert emotie. In de toepassing van licht zijn gezondheidsaspecten zoals de invloed van licht op ons bioritme, emotionele aspecten zoals welzijn en veiligheid, en vraagstukken als lichtvervuiling, minstens zo belangrijk als de technische aspecten. 
Juist de lichtontwerper kan tijdens het ontwerpproces deze kwaliteiten van licht aansnijden bij de opdrachtgever. Wij vinden het als iLo belangrijk om ook de maatschappelijke en sociale kant van licht te agenderen en te stimuleren.

HISTORIE

iLo heeft in haar 10 jarig bestaan veel succes gehad! Vanaf het prille begin bood iLo een twee-jarig coachingstraject voor zich ontwikkelende lichtontwerpers. Daarnaast organiseerde iLo een niet uitputtende reeks workshops, expertmeetings en andere activiteiten, die de deelnemers, maar ook de vele gasten hebben geïnspireerd en nieuwe inzichten gegeven. Alle deelnemers van de coachingstrajecten of onderzoekstrajecten hebben stuk voor stuk belangrijke stappen gemaakt in hun carrière.

deelnemers aan coaching | onderzoek o.a.

Yvon Muller, Maarten Warmerdam, Vera Wegener, Lidy SiX, Katinka Marac, Bas Peeters, Domenico Casilio, Roos van Haaften, Wijnand van der Horst, Han de Klerk, Ivo Bol, Anita Doornheim, Andrea Droes, Carla Monchen, Marc Breed, Ron Beers. Adrian Bulinga, Jan Ptacin, Micaela Tettamanti.

Coaches | Workshopleiders o.a.

Henk van der Geest, Isabel Nielen, Joost de Beij, Kees van der Lagemaat, Petra Ardai, Markku Uimonen(fin), Catharina Scholten, Kenton Yeager(US), Dennis Molendijk,

expertgesprekken met o.a.

Theun Mosk, Agnes Borkerhof, Tom Verheijen, Ellen de Vries, Trui Malten, Herbert Janse, JanChris Duyvendak, Martien Jansen, Ge Wegman, Tom Veeger, Berthe Spoelstra, Uri Rappaport,

De mogelijkheid om workshops, expert meetings en excursies te initiëren en te organiseren blijft bestaan. We zullen voor die verschillende activiteiten de ruimte zoeken die daarvoor het meest geschikt is.

Kernteam

Rond iLo heeft zich een kernteam gevormd bestaande uit Isabel Nielen en Henk van der Geest met Maarten Warmerdam, Wijnand van der Horst en Bastiaan Schoof. Zij kunnen openbare activiteiten ontplooien en ondersteunen, maar dat kan ook vanuit input uit het veld, echter (voorlopig) zonder middelen of productie potentieel.

Dat praktische academische exercities op lichtgebied een plaats moeten blijven vinden, betekent dat coaching van praktiserende ontwerpers in de toekomst ongetwijfeld noodzakelijk blijft. Evenals kennisontwikkeling en het professionele discours in het kader van ‘long life learning’.