Kennis delen

Het iLo is een platform waarin kennisuitwisseling centraal staat. Het iLo kan individuele coaching, workshops of expert-gesprekken organiseren. Dit gebeurt vanuit individuele vragen vanuit het veld of op het initiatief vanuit het kernteam van het ILO. Per activiteit bekijken we op welke locatie deze zou kunnen plaatsvinden.

We manifesteren ons op het gebied van theaterverlichting, museumverlichting, architectuur verlichting en led technologie. We stellen altijd de artistieke toepassing centraal. Sinds 1 jan 2018 heeft het iLo geen vaste lokatie meer.

Wij hopen dat iedereen die daar behoefte aan heeft de weg naar iLo blijft vinden, ook nu wij wat meer in de schaduw gaan staan. Daarbij is het van belang te weten dat deze groep lichtontwerpers bereid is om het vak voor en door professionals verder uit te blijven dragen.