Anbi informatie

Stichting instituut Lichtontwerpen

contactgegevens
Stichting Instituut Lichtontwerpen
Begoniastraat 11 A
1031 GK  Amsterdam
info@lichtontwerpen.nl
www.lichtontwerpen.nl

RSIN: fiscaal nummer 8157.56.252.B.01

– bestuur
2007 – 2019 > directeur-bestuurder H.J. van der Geest
2014 – heden > directeur-bestuurder I. Nielen

– Team
2019 – heden B. Schoof
2019 – 2021 C. Jongsma
2019 – heden C. Monchen
2023 – heden P. van Gelderen
2023 – Heden O. Freedman

– raad van toezicht
vanaf 1 jan 2022
T. Daniels
L. van Warmerdam
A. Minawi

– bezoek adres
Het Ilo heeft onderdak gevonden in het kantoor van de Theatermachine op de Hembrug in Magazijn 14, Affuitenhal 1, 1505 RE Zaandam.

– beleidsplan > zie bijlagen
Het iLo wil de kwaliteit van het vak lichtontwerpen stimuleren. Bij alle activiteiten die het iLo onderneemt staat open kennisuitwisseling centraal.

– beloningsbeleid
Voor het besturen van de stichting wordt geen vergoeding betaald. Wanneer van reizen sprake is kan hiervoor een gevraagde vergoeding gegeven worden.

Aan uitgenodigde experts incl directie wordt een vergoeding betaald voor activiteiten die door hem/haar begeleid en/of uitgevoerd zijn naar rato van de inkomsten.

– doelstelling
Het iLo wil het vak lichtontwerpen en de professionele beoefenaren daarvan met activiteiten ondersteunen met debat, discussie en kennisoverdracht.

Lichtontwerpen wordt vanuit de culturele en artistiek/creatieve kant benaderd op het gebied van theater, architectuur, lichtkunst, musea en licht in de openbare ruimte.

Workshops en expertgesprekken worden georganiseerd en studiereizen ondernomen. Het instituut ontwikkelt zich ook internationaal en geeft veel workshops in het buitenland.
Het iLo biedt coaching en ondersteuning aan lichtontwerpers, designers en kunstenaars in hun artistieke ontwikkeling en of onderzoek vragen.

Het iLo organiseert hands-on workshops voor onderwijs en ook voor fundamenteel en toegepast onderzoek naar de werking en het ervaren van licht. Alleen praten over licht is niet genoeg, de dynamiek van licht moet ook ervaren worden. Experimenteren is noodzakelijk om tot inzicht te komen.

– verslag van de uitgeoefende activiteiten

> zie onderwerpen op deze website en bijlage

– financiĆ«le verantwoording > zie bijlagen

Bijlagen ANBI