Over iLO

silhouet in leeg theater met de lichttrekken laag boven de vloer

Instituut lichtontwerpen (iLo) stelt zich ten doel om de kwaliteit van het vak lichtontwerpen te verhogen. Het iLo richt zich op kennisdeling, onderzoek en ontwikkeling op het creatieve en artistieke vlak, in eerste instantie toegepast voor theater, architectuur en vormgeving.

Blijven ontwikkelen

Lichtontwerpen is een solitair vak. Ontwikkeling in de breedte en multidisciplinariteit is meer regel dan uitzondering. Omdat het vak in vele domeinen kan worden uitgevoerd moet de lichtontwerper over uitgebreide algemene en culturele ontwikkeling beschikken. Daardoor ben je als lichtontwerper in staat om heel verschillende opdrachten uit te voeren. In dit dynamische proces is het delen van kennis en ervaring met vakgenoten èn opdrachtgevers van groot belang.

In de praktijk blijkt dat onafhankelijke lichtontwerpers zich meer en meer interdisciplinair willen ontwikkelen. Het iLo is een ontmoetingsplaats waar ontwerpers en creatieven uit verschillende disciplines zich thuisvoelen. Ook gevorderde  (licht)ontwerpers hebben behoefte aan peer-to-peer contact, willen ervaringen delen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen die niet op beurzen en andere platforms aan de orde komen. Het iLo richt zich daarom ook op professionals die al langer werken in het vakgebied.

3D pré-visualisaties lichtontwerpen. Lichtprofessionals praten over de voor en nadelen
nieuwe techniek
netwerkborrel

De snelle ontwikkeling van de apparatuur heeft consequenties voor het vak. Van nieuwe producten en technologieën moet worden nagegaan wat de waarde ervan is, op artistiek,  technisch vlak, of vanwege milieu-eisen of duurzaamheidscriteria. Deze kennisvergaring dient in onafhankelijkheid plaats te vinden en vraagt om veel contact met collega’s en leveranciers.

Het iLo is een plek waar je vragen kunt stellen en onderzoek kunt doen zonder afgerekend te worden. Dit is voor ons een belangrijk aspect, kennisoverdracht en kennisdelen gaat niet zonder vertrouwen.

Kernteam

Rond iLO heeft zich een kernteam gevormd bestaande uit Isabel Nielen, Bastiaan Schoof, Orit Freedman en Peggy van Gelderen. Zij kunnen openbare activiteiten ontplooien en ondersteunen, maar dat kan ook vanuit input uit het veld.

De mogelijkheid om workshops, expertmeetings en excursies te initiëren en te organiseren blijft bestaan. We zullen voor die verschillende activiteiten de ruimte zoeken die daarvoor het meest geschikt is.

Isabel Nielen
Bastiaan Schoof
Orit Freedman
Carla Monchen
Peggy van Gelderen

Historie

Vanaf het prille begin bood iLo een tweejarig coachingstraject voor zich ontwikkelende lichtontwerpers. Daarnaast organiseerde iLo een reeks workshops, expertmeetings en andere activiteiten, die de deelnemers, maar ook de vele gasten hebben geïnspireerd en nieuwe inzichten gegeven. Alle deelnemers van de coachingstrajecten of onderzoekstrajecten hebben stuk voor stuk belangrijke stappen gemaakt in hun carrière.

Deelnemers aan coaching | onderzoek

Yvon Muller, Maarten Warmerdam, Vera Wegener, Vinny Jones, Lidy Six, Katinka Marac, Bas Peeters, Domenico Casilio, Roos van Haaften, Wijnand van der Horst, Han de Klerk, Ivo Bol, Anita Doornheim, Andrea Droes, Carla Monchen, Marc Breed, Ron Beers, Adrian Bulinga, Jan Ptacin, Micaela Tettamanti, Marion Treankle

Coaches | Workshopleiders o.a.

Henk van der Geest, Isabel Nielen, Joost de Beij, Kees van de Lagemaat, Pètra Ardai, Markku Uimonen(fin), Catharina Scholten, Kenton Yeager(US), Dennis Molendijk, Dirk Groeneveld, Ellis op’t Land

Expertgesprekken met o.a.

Theun Mosk, Agnes Borkerhof, Tom Verheijen, Ellen de Vries, Trui Malten, Herbert Janse, JanChris Duyvendak, Martien Jansen, Gé Wegman, Tom Veeger, Berthe Spoelstra, Uri Rapaport, Toine Schouten, Paul van Laak, Ellen de Vries, Hans Akkerman, Alex Kuiper.

Excursies o.a. naar

Trajectum Lumen, See Colour (Zweden), Glow, Gent stadslichtplan, Praag Quadrianale (Tsjechië), Parijs, Lichtmuseum Unna, zonsverduistering in Marokko, ILIGHTU, Amsterdam Light Festival,