Betekenis van licht

Licht is een natuurlijk fenomeen en voedt al het leven op onze planeet. Het is een van de fundamentele bestanddelen van ons universum en het ligt in het hart van de menselijke ervaring.

licht van de zonsondergang boven zee met stralen in de lucht

Licht is bepalend voor de ervaring. Het maakt nogal uit of je een appel eet in het volle zonlicht, bij het schijnsel van maan en sterren in de nacht, een flikkerende vlam, de gloeiende sintels van een vuur, of het licht van een designlamp.

We weten veel over licht en toch weten we niet wat het is. Het kan een energetische straal zijn, golf of deeltje. Licht is een vormloos materiaal dat zichzelf vorm kan geven. Het verlicht oppervlakken, het creëert een atmosfeer. Het blijft etherisch van aard, ook in zijn fysieke aanwezigheid.

We hebben nog nooit een dag meegemaakt waarop de zon niet opkwam…..

Ieder mens kent de kracht van een warme ondergaande zon of het beeld van lichtstralen door de bomen. Dat brengt een gevoel van innerlijke rust en geluk teweeg dat meer omvat dan wat het oog ziet en de geest bedenkt. Het is deze kwaliteit van licht die bijzonder lastig te definiëren is maar die wel de kern vormt van de bijzondere eigenschappen van licht.  

Licht als voedsel voor de ziel. Een lichtkwaliteit van leven, onze innerlijke rust.

De rol van licht in de samenleving is overal zichtbaar

Er is geen uitvinding die ons leven de afgelopen eeuw meer heeft veranderd dan die van het elektrisch licht. De meest uiteenlopende aspecten van ons dagelijks leven, onze werkomgeving, onze consumptie en onze communicatie zijn getransformeerd door het gebruik van kunstlicht. We leven met natuurlijk licht en kunstlicht samen. We zijn er constant door omringd. Gezien vanuit vliegtuigen en satellieten gloeit de aarde ’s nachts. Het heeft onze werkuren verlengd en ons dag en nachtritme ontregeld. Kunstlicht heeft ons bevrijd van de heerschappij van de zon.

Het is nog maar de vraag of de nieuwste technieken op lichtgebied gaan voldoen aan de bewuste en onbewuste behoeften voor de gezonde mens. 

Licht manifesteert zich op het gebied van kunst, vormgeving, techniek, en maatschappij. Het heeft zijn toepassing binnen architectuur, theater, musea, openbare ruimte, film, televisie en op virtueel gebied.

De beleving van licht, de emotie die het opwekt, de verleiding, de rust die licht kan geven, de schoonheid, en de verbeeldings- en zeggingskracht zijn aspecten van een vakgebied dat zich bevindt tussen de uithoeken van toegepaste en autonome kunst. Vanwege de technische componenten van licht wordt lichtontwerpen vaak gezien als een technisch vak. Dat doet tekort aan de creatieve en artistieke aspecten ervan. Voor de vormgeving van een moment of ruimte is licht net zo’n sterk element als ieder ander materiaal.

Licht laat ons waarnemen. Licht waarnemen is een ervaring. Deze ervaring creëert een emotie. De kwaliteit van de waarneming van licht is bijzonder moeilijk te definiëren. Het is echter wel de kern van lichtkwaliteit en lichtontwerpen.